Concurrentie tussen mantelzorg en werk

De overheid wil graag dat burgers meer zorg verlenen aan hulpbehoevende naasten. Denk aan het helpen van een ouder op leeftijd, of het verzorgen van een langdurig zieke partner. Tegelijkertijd streeft zij ook naar een grotere arbeidsdeelname. Maar zijn een betaalde baan en mantelzorg wel altijd te combineren? Of beconcurreren beide taken elkaar?

Het rapport "Concurrentie tussen mantelzorg en werk" van het Sociaal Cultureel Planbureau geeft meer inzicht in deze relatie. De gegevens komen uit een langlopend onderzoek van het SCP, waarin zo’n 3000-4000 werkenden en niet-werkenden worden gevolgd.

Download het rapport op de website van het SPC

Drenthe Mantelzorg Vriendelijk

iAge-logo-website-1.jpg    marketingdrenthe.jpg