Vertraging eigen bijdrage Wmo

Krijgt de persoon die u verzorgt hulp of zorg thuis op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Dan is hij daarvoor een eigen bijdrage verschuldigd. De eigen bijdrage wordt berekend en geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De gemeente en zorgaanbieders leveren hiervoor gegevens aan, maar dat is helaas voor een deel te laat gebeurd. Hierdoor kunt u in de komende periode een vertraagde factuur van het CAK ontvangen met eigen bijdragen voor meerdere perioden. Houd er rekening mee dat deze factuur hierdoor eenmalig hoger is.

Lees het volledige bericht van MEZZO

Drenthe Mantelzorg Vriendelijk

iAge-logo-website-1.jpg    marketingdrenthe.jpg