Dementie.nl maken we samen!

Alzheimer Nederland is bezig met de ontwikkeling van een online platform, speciaal voor mantelzorgers: Dementie.nl. Met dit platform wil Alzheimer Nederland mantelzorgers online ondersteunen door op een laagdrempelige manier aanbieden van informatie, tips en ervaringsverhalen. Uw mening is van groot belang om het platform optimaal aan te laten sluiten bij de behoeften van mantelzorgers. Van 9 november tot 4 december 2015 kunt u uw mening geven. Lees meer op de website van Alzheimer Nederland.

 

Drenthe Mantelzorg Vriendelijk

iAge-logo-website-1.jpg    marketingdrenthe.jpg