Nieuw nummer Tijdschrift IZ Hoogeveen

Er is weer een nieuw nummer van het Tijdschrift IZ in de gemeente Hoogeveen. In deze editie is veel aandacht voor jonge mantelzorgers (ervaring en aanbod van activiteiten), maar ook voor activiteiten rond de Dag van de mantelzorg. In Hoogeveen wordt deze dag op 13 november 2015 georganiseerd. Meer nieuws: de gemeente Hoogeveen heeft de notitie Informele Zorg “Vinden, Versterken en Verbinden” gereed (gaat nu de inspraak in) en hierin is bijzondere aandacht voor het ontwikkelen van respijtaanbod dat aansluit op de vraag van de (individuele) mantelzorger.

Download het volledige magazine

 

 

Drenthe Mantelzorg Vriendelijk

iAge-logo-website-1.jpg    marketingdrenthe.jpg