Ervaringsverhalen cliënten GGz en hun mantelzorgers

Hoe ervaren familieleden van cliënten in de GGZ de samenwerking met hulpverleners? Op de website Vraagsturingindezorg zijn ruim 100 persoonlijke ervaringen te vinden van cliënten in de GGZ en hun familieleden. Voor zorgverleners bieden de verhalen input voor bewustwording, kennis over effecten van hun werk. De ervaringsverhalen kunnen een aanzet geven tot kwaliteitsverbeteringen in de zorg voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. De website is een uitgave van Kwaliteit en Implementatie van Vraagsturing, een initiatief van 15 cliënten- en familieorganisaties.

Lees meer op de website van het landelijk Expertisecentrum Mantelzorg.

Drenthe Mantelzorg Vriendelijk

iAge-logo-website-1.jpg    marketingdrenthe.jpg