Decembernummer nieuwsbrief IZ Hoogeveen

Het Contactpunt Mantelzorg Hoogeveen heeft weer een nieuw nummer van hun nieuwsbrief uitgebracht. Hierin wordt onder meer teruggeblikt op de Dag van de Mantelzorg 2015 en er is bijzondere aandacht voor het thema "vinden, verbinden en versterken".

Klik hier voor de IZ nieuwsbrief van december 2015 of bezoek de website van het Contactpunt Mantelzorg Hoogeveen.

Drenthe Mantelzorg Vriendelijk

iAge-logo-website-1.jpg    marketingdrenthe.jpg