Steeds meer mantelzorgers in Nederland

Steeds meer mensen in Nederland bieden ondersteuning aan hun naasten die hulp nodig hebben, zoals het bieden van emotionele ondersteuning, begeleiding bij het regelen van afspraken of aanvragen van ondersteuning, administratieve hulp, vervoer, hulp bij het huishouden of bij de persoonlijke verzorging. Dat is één van de uitkomsten van het grootschalige onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat onlangs is gepubliceerd.

Het SCP vroeg 7000 Nederlanders wat zij voor elkaar doen wanner iemand vanwege gezondheidsproblemen hulp nodig heeft, mantelzorgers en vrijwilligers in de zorg. De uitkomst is dat 1 op de 3 Nederlanders hun naaste helpt. Naar schatting hielpen 610.000 mantelzorgers langer dan drie maanden meer dan acht uur per week. Mantelzorgers zijn meestal vrouwen (58%), mannen helpen vaker hun eigen partner. 80% combineert de hulp met een betaalde baan.

Eén op de drie mantelzorgers verliest wel eens zijn geduld, een tiende van de mantelzorgers schreeuwt wel eens tegen degene die ze verzorgen. Dit komt vaker voor als de mantelzorger het gevoel heeft om er alleen voor te staan.

Zie ook de publicatie op de SCP website: Informele hulp: wie doet er wat?

Drenthe Mantelzorg Vriendelijk

iAge-logo-website-1.jpg    marketingdrenthe.jpg