Versterken van samenwerking met mantelzorgers loont

Meer betrokken mantelzorgers, meer mogelijkheden voor zorg en ondersteuning voor cliënten en meer werkplezier voor medewerkers. Dat zijn de grootste winstpunten als zorgorganisaties werken aan het versterken van het samenspel tussen beroepskrachten en mantelzorgers. Die conclusie trekken Vilans en Movisie in hun eindrapportage over het programma "In voor Zorg" die op 21 januari 2016 naar de Tweede Kamer is gestuurd.

In voor Mantelzorg heeft een aantal geleerde lessen opgeleverd. Zo is het belangrijk dat de hele organisatie - van bestuur tot facilitaire dienst- oog heeft voor mantelzorgers, dat medewerkers en mantelzorgers met elkaar in gesprek gaan over wie wat kan doen en hun  beelden over samenwerking delen.

Lees het volledige bericht op de website van In voor Mantelzorg. Daar is de eindrapportage ook te downloaden.

Drenthe Mantelzorg Vriendelijk

iAge-logo-website-1.jpg    marketingdrenthe.jpg