Maart nummer IZ Hoogeveen

Het Contactpunt Mantelzorg Hoogeveen heeft het maart nummer van hun magazine gepubliceerd. Hierin is bijzondere aandacht voor: vrijwilligers in zorg en welzijn en voor de mogelijkheden van respijt in de aankomende zomer. Een weekendje of een paar dagen weg zonder zorg? En ook de resultaten van de enquête naar de effectiviteit van mantelzorgondersteuning komen aan bod. 

Lees het magazine of ga naar de website van het contactpunt.

Drenthe Mantelzorg Vriendelijk

iAge-logo-website-1.jpg    marketingdrenthe.jpg