Logeerkring MEE Drenthe ook voor jonge mantelzorgers

Logeerkring Drenthe biedt verblijf bij vrijwillige gastgezinnen. Nieuw is dat nu ook (gezonde) kinderen van ouders met een beperking of chronische ziekte bij de Logeerkring terecht kunnen.Tot voor kort was de Logeerkring er alleen voor thuiswonende kinderen en (jong)volwassenen die zelf een beperking hebben.

Logeerkring Drenthe is in 1995 opgezet ter ondersteuning van mantelzorgers in de provincie Drenthe. Door het inzetten van gastgezinnen krijgen ouders of verzorgers de gelegenheid om met regelmaat iets voor zichzelf te doen of extra aandacht aan andere gezinsleden te geven.

Lees meer op de website van MEE Drenthe of kijk op de poster.

Drenthe Mantelzorg Vriendelijk

iAge-logo-website-1.jpg    marketingdrenthe.jpg