Juni nummer IZ Magazine Hoogeveen

Er is weer een nieuw nummer van het IZ magazine gepubliceerd door het Contactpunt Mantelzorg Hoogeveen. In dit nummer is er speciale aandacht voor buurtgerichte zorg en voor respijtzorg voor mantelzorgers.

Download het magazine of bezoek de website van het contactpunt.

Drenthe Mantelzorg Vriendelijk

iAge-logo-website-1.jpg    marketingdrenthe.jpg