Aandacht van werkgevers voor mantelzorg leidt tot betere cijfers

Provincie Drenthe start in 2019 de bewustwordingscampagne ‘Aandacht voor mantelzorg in Drenthe’ voor werkgevers. Veel werkgevers en mantelzorgers denken namelijk dat mantelzorg alleen maar een privékwestie is. Dat is vaak de reden waarom er geen aandacht voor is, met alle mogelijke gevolgen van dien.

Waarom zou je als werkgever wel aandacht moeten besteden aan mantelzorg?

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Een terugtrekkende overheid en vergrijzing zorgen voor toename van het aantal mantelzorgers: nu is dat 18% van de werkenden met een verwachte stijging naar 25% de komende jaren.

Mantelzorgers hebben in feite twee banen: een betaalde en een onbetaalde baan. Dit brengt risico’s van overbelasting met zich mee die kunnen leiden tot een verdubbeling van het ziekteverzuim ten opzichte van niet-mantelzorgers. Een onwenselijke situatie voor zowel werkgever als werknemer. Bijgaande tabel geeft een indicatie van de verzuimkosten van drie individuele gevallen bij een modaal salaris.

Wat levert aandacht voor mantelzorg op? Betere cijfers!

                - 1,3% meer omzetgroei

                - 2% minder verloop

                - 1% lager ziekteverzuim

                Bron: Benchmark Werk& Mantelzorg Onderzoek-maart-2017

Maar het draagt ook bij aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Door in gesprek te gaan met mantelzorgers en oplossingen te zoeken voor knelpunten voelen medewerkers zich erkend en gehoord. Juist de ‘menselijke’ kant zorgt voor meer tevredenheid, motivatie en betrokkenheid met als gevolg dat er minder verloop plaats vindt en er sprake is van een positief imago als werkgever.

Hoe kun je als werkgever de juiste aandacht besteden aan mantelzorg?

Aandacht betekent in de kern onderzoeken wie er mantelzorger zijn in de eigen organisatie, vragen hoe deze combinatie functioneert en oplossingen zoeken voor eventuele knelpunten. Daarnaast is het belangrijk om op de hoogte te zijn van wet en regelgeving op het gebied van werkende mantelzorgers, en om de aandacht voor het onderwerp onderdeel te maken van het personeelsbeleid zodat het niet blijft bij incidentele gesprekken en ad hoc oplossingen.

Cursus voor werkgevers

Om dit op een effectieve manier handen en voeten te geven heeft de provincie Drenthe een laagdrempelige en gratis te volgen cursus ontwikkeld. De cursus is praktijkgericht, waarbij de situatie van de deelnemende werkgevers centraal staat. In kleine groepen van maximaal 7 werkgevers worden individuele vraagstukken behandeld en oplossingen besproken. De geboden oplossingen worden uitgevoerd en in de volgende bijeenkomst geëvalueerd.

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van 1,5 uur tussen maart en juli 2019.

Online helpdesk voor werkgevers

Tegelijkertijd werkt VPB Emmen aan een online helpdesk voor werkgevers over dit onderwerp. Een overzichtelijke website met antwoorden op de vragen die naar voren komen wanneer je in gesprek bent met een mantelzorger op je werkvloer, of wanneer je het onderwerp mantelzorg onderdeel wilt maken van je personeelsbeleid. Deze website zal in de loop van 2019 gereed zijn.

De bewustwordingscampagne wordt mede mogelijk gemaakt door Interreg North Sea Region.

Drenthe Mantelzorg Vriendelijk

iAge-logo-website-1.jpg    marketingdrenthe.jpg