Over de website

De website Drenthe Mantelzorgvriendelijk is ontstaan vanuit het project iAge. Tot en met december 2019 wordt de website mede gefinancierd vanuit het project In For Care. Hierin werkt de provincie Drenthe samen met lokale partners aan een bewustwordingscampagne rond het thema "Werk en Mantelzorg". Zie hier wie er in Drenthe mee werken.

Achtergrond en noodzaak Drenthe Mantelzorgvriendelijk

Drenthe telt circa 100.000 mantelzorgers, waarvan een groot deel werkzaam is in het MKB. Wist u dat op dit moment in Nederland 1 op de 6 werknemers mantelzorger is? En dat dit aantal in de sector zorg zelfs 1 op de 4 werknemers is?

Mantelzorgers die hun zorgtaken combineren met een betaalde baan vinden die combinatie vaak erg lastig. Bijvoorbeeld omdat zorgtaken en werktijden elkaar soms overlappen en je veel moet regelen en organiseren. Door alle veranderingen in de zorg doet de overheid ook nog eens een groter beroep op mantelzorgers. Uit onderzoek blijkt dat werkende mantelzorgers vaak niet minder gaan werken, maar juist hun vrije tijd inleveren. Hierdoor kunnen werkende mantelzorgers overbelast raken.

Boodschap: voorkomen van uitval, verstevigen van de economie
De campagne Drenthe Mantelzorgvriendelijk was bedoeld om meer openheid te bewerkstelligen over het thema ‘werken en mantelzorg’. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat werkgevers en werknemers met elkaar in gesprek gaan. Of door collega’s, werkgevers en overheid meer inzicht te geven in de problematiek rond mantelzorg en werk. Want als er sprake is van een juiste balans tussen privé en werk, zal de werk- en zorgdruk afnemen. Dit draagt bij aan een betere bedrijfscontinuïteit en daarmee aan een sterkere economie.

Persoonlijke verhalen staan centraal
In de campagne kwamen echte werkende mantelzorgers aan het woord. Zij vertelden over hun situatie, zorgen en ervaringen, en gaven daarbij ook aan op welke manier zij ondersteund kunnen worden door hun werkgevers en andere instanties, zoals overheden en steunpunten. Deze verhalen zijn verwerkt in films, een poster en op deze website. In de verhalen komt de dubbelrol van werkende mantelzorgers goed naar voren: je ziet de hoofdpersonen in hun werksituatie, waarna de zorgsituatie door middel van tekeningen is uitgebeeld.

Meer over In For Care

In For Care is het vervolgproject op het project iAge. Het richt zich op de regionale ontwikkeling van Noordzee gebieden die te maken hebben met krimp en vergrijzing. Dit project is mede gefinancierd door een Interregsubsidie. De provincie Drenthe is hierbij penvoerder. In 2019 komt VKB Emmen met een online desk voor werkgevers.

Drenthe Mantelzorg Vriendelijk

iAge-logo-website-1.jpg    marketingdrenthe.jpg