Erkenning Mantelzorgvriendelijk voor Drenthe

Wist u dat in Nederland 1 op de 6 werknemers mantelzorger is en dat dit aantal in de sector zorg zelfs 1 op de 4  is? Steeds meer mensen combineren werk met mantelzorg en dit aantal blijft de komende jaren groeien. ‘Dit kan een probleem worden voor de Drentse economie, met name voor het MKB', aldus gedeputeerde Ard van der Tuuk. 'Drenthe wil bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van werkende mantelzorgers en oog en oor hebben voor de knelpunten die de combinatie van arbeid en zorg met zich meebrengen.'

Van 2012 tot en met november 2014 liep in de provincie de bewustwordingscampagne Drenthe Mantelzorgvriendelijk. Naast posters, flyers en ander gedrukt materiaal is toen ook deze website ontwikkeld. Doel van de campagne was om meer werkgevers en werknemers met elkaar in gesprek te laten gaan over de combinatie mantelzorg en werk. De campagne maakte deel uit van het internationale project iAge. Tijdens de slotconferentie van dit project ontving de provincie Drenthe op 20 november 2014 als eerste provinciale organisatie de formele Erkenning Wij werken mantelzorgvriendelijk van Stichting Werk&Mantelzorg.

De provincie Drenthe is zelf werkgever een heeft voor het verkrijgen van de Erkenning onder andere een onderzoek gehouden onder de medewerkers en leidinggevenden. Hieruit bleek dat één op de zes medewerkers bij de provincie mantelzorger is of is geweest. Om de Erkenning ook in 2015 levend te houden is mantelzorg een vast onderwerp binnen functioneringsgesprekken en wordt er altijd gekeken naar maatwerkoplossingen, zodat de werkende mantelzorger zo optimaal mogelijk kan blijven functioneren. Bovendien zijn er flexibele werktijden en mogelijkheden om thuis te werken.

Stichting Werk&Mantelzorg
Werkgevers die ook de formele Erkenning "Wij werken mantelzorgvriendelijk" willen ontvangen, kunnen een traject aangaan bij Stichting Werk&Mantelzorg. Deze stichting hoopt dat de combinatie werk en mantelzorg net zo gewoon en bespreekbaar wordt als de combinatie werk en de zorg voor kinderen. Om een mantelzorgvriendelijk arbeidsklimaat te realiseren, is agendering en bewustwording van het thema werk en mantelzorg noodzakelijk. De stichting werkt samen met werkgevers, overheid, gemeenten, belangenorganisaties en werkende mantelzorgers.

Drenthe Mantelzorg Vriendelijk

iAge-logo-website-1.jpg    marketingdrenthe.jpg