In For Care

In For Care

In For Care is een groot Interreg B-project waarin ideeën en ervaringen rond mantelzorg (informal care) uit een aantal Europese landen naast elkaar worden gelegd. Leren van elkaar is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Organisaties uit Noorwegen, Denemarken, Zweden, Schotland, België en Nederland doen mee aan In For Care.

Vanuit de provincie Drenthe werken verschilende gemeenten, organisaties samen om meer aandacht voor het thema Werk en Mantelzorg te krijgen. Lees meer bij de VPB Emmen.

Dit driejarige project loopt tot en met december 2019.

Drenthe Mantelzorg Vriendelijk

iAge-logo-website-1.jpg    marketingdrenthe.jpg